مقایسه رایانش ابری، محاسبات لبه و محاسبات مه

رایانش ابری (Cloud Computing) در معماری رایانش ابری، تمامی داده ها در یک مکان (معمولا در دیتا سنتر) جمع آوری و پردازش می شوند. تمامی دستگاه هایی که می خواهند به این داده ها و یا به برنامه های کاربردی مربوطه دسترسی پیدا کنند، باید در ابتدا به ابر متصل شوند. از آنجایی که همه […]

بستن
مقایسه
X