آشنایی با مفهوم سوئیچ شبکه

قطعا بارها با کلمه سوئیچ شبکه رو به رو شدید و ندانستید این سوئیچ چیست. در گذشته، پیش از رایج شدن روترهای پهن باند، استفاده از دستگاه های اِترنتی ِ سوئیچی مجزا و مستقل در شبکه های خانگی، بسیار معمول بوده است. اما امروزه، سوئیچ های اترنتی مستقیماً و به عنوان بخشی از هسته­ی حافظه […]

شبکه‌ی اینترنت چیست ؟

اینترنت شبکه ای است که در آن میلیون ها کامپیوتر از سراسر جهان به هم متصل شده اند. این کامپیوترها یا برای شرکت های بزرگ می باشند که تنها برنامه نویسان قادربه ارتباط با آن هستند یا اینکه کامپیوترهایی هستند که در خانه مورد استفاده قرار می گیرند. کلمه اینترنت به چه معناست ؟ کلمه […]

  • ابوالفضل محمودی
  • 17 شهریور 1398
بستن
مقایسه
X