شبکه ملی اطلاعات (اینترنت ملی) چیست؟

شبکه ملی اطلاعات از زیرساخت های ارتباطی با مدیریت مستقل کاملا داخلی تشکیل شده است. عبارت “اینترنت ملی” که این روزها جایگزین آن شده است، تعبیری است که به اشتباه از آن استفاده می شود. طرح شبکه ملی اطلاعات از اواخر سال 1384 در کشور مطرح شد و مهمترین دلیل پیاده سازی این شبکه کاهش […]

بستن
مقایسه
X