مشخصات روترهای سری 1000 سیسکو

  روترهای سری 1000 سیسکو، نقش مهمی را در معماری شبکه بی حد و مرز سیسکو ایفا می کنند. می توان از این روترها به منظور فراهم آوردن سرویس های امنیتی WAN، جلوگیری از تهدیدات و حملات صورت گرفته به WAN، اینترنت و دیتا سنترهای روترهای متصل به هم (DCI)، سرویس های تجهیزات مشتری (CPE) […]

بستن
مقایسه
X