روتر های جدید سیسکو

روتر سیسکو شبکه های مختلف را به یکدیگر متصل می کند. در عمل در حالی انجام می گیرد که یک سوئیچ چندین دستگاه را به هم متصل می کند تا یک شبکه ایجاد کند.
یک روتر، شبکه شما را به شبکه های مختلف مانند دو LAN یا دو WAN متصل می کند.

  • بازار تخصصی شبکه
  • 5 مهر 1399
بستن
مقایسه
X