طریقه نجات دادن فرد بی هوش روی دکل

news 28 دی 1395

امروزه با گسترش لینک های بیسیم و شبکه های مبتنی بر آن باعث استفاده از دکل های مخابراتی به صورت گسترده شده است .

کارکردن برروی دکلهای مخابراتی یکی از حساس ترین و پر خطر ترین فعالیتهای کار در ارتفاع محسوب می شود و رعایت نکات ایمنی و استفاده از تجهیزات ایمنی دکلهای مخابراتی ضروری است.

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر