نحوه به تاخیر انداختن بروزرسان ویندوز 10

به روزرسانی های سالانه دو بار ویندوز 10 به معنای ویژگی های جدید بیشتر و بیشتر اوقات است. متأسفانه ، به روزرسانی های مهم همچنین می توانند کارها را خراب کنند. اگر ترجیح می‌دهید تا از بین رفتن اشکالات صبر کنید ، این تنظیمات را انجام دهید و آن را به تأخیر بیندازید تا آزمایش […]

بستن
مقایسه
X