مشکل ریموت دسکتاپ Remote Desktop CredSSP

مایکروسافت 25 اردیبهشت 1397

پروتکل ( Credential Security Support Provider ( CredSSP عمل مراقبت و حفظ محرمانگی از امنیت گواهی نامه های رمزنگاری شده از سیستم client به سرورها در هنگام ریموت دستکتاپ به منظور احراز هویت از راه دور ارسال می شود را انجام می دهد.

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر